Duurzaamheid

Een minimale voetafdruk creëren is onze ambitie

Leven in stedelijk gebied

Groene stedelijke gebieden, daar geloven we in. In het duurzaam leven in de stad met een kwalitatief hoogstaande buitenruimte. Balkons zijn hierin essentieel en bieden de oplossing. Ze maken het aangezicht van een gebouw niet alleen mooier, het biedt voor mens en milieu extra leefruimte daar waar steeds meer behoefte is.

Met onze lichtgewicht en losmaakbare balkons dragen we bij aan de verduurzaming van de betonindustrie. We hebben een balkonproduct ontwikkeld met een holle kern waarbij we 70 procent minder beton gebruiken bij de productie van onze balkons. Deze lichtgewicht elementen zijn losmaakbaar en passen binnen een circulaire en duurzame bouw. Onze balkons zorgen voor meer woongeluk en meer woonkwaliteit. Dit draagt bij aan een beter en gezonder leven.

CSC Gold

Elke dag werken we aan een duurzamere productie binnen Concrete Valley Group. Dat geven we op een meer verantwoorde manier vorm dan de vorige generaties. Sinds de start van Ferrocem, dat in 2022 is ontstaan uit Microbeton, werken we hieraan. Het is volledig ingebed in onze cultuur. In 2023 hebben we opnieuw CSC Gold ontvangen, het certificaat voor een verantwoorde betonproductie. De Concrete Sustainability Council (CSC) zet zich wereldwijd in voor de verduurzaming van beton en stimuleert een meer verantwoorde productie in de branche. Belangrijk hierin is dat groei en verduurzaming elkaar niet in de weg mogen staan, maar samengaan. De eisen hiervoor worden steeds strenger, we voldoen hieraan maar zetten graag nog een stap extra.

MilieuPrestatie Gebouwen

Momenteel wordt de duurzaamheid in een gebouw vastgelegd door middel van een MPG (MilieuPrestatie Gebouwen), een belangrijke maatstaf als het gaat om het terugdringen CO2 uitstoot. Delen die de grootste bijdragen leveren aan de MPG score van een gebouw zijn gevels, vloeren en installaties. Wij vinden het belangrijk, als producent van balkons, hieraan een bijdrage te leveren en hierin samen te werken.

Levenscyclus analyse

SGS INTRON is bezig voor Ferrocem een milieugerichte levenscyclus analyse (LCA) uit te voeren. Voor architecten, aannemers, woningbouwcoöperaties en projectontwikkelaars is precies duidelijk welke impact onze producten hebben op een gebouw. Het bevordert een verantwoorde bouwcultuur, daar waar wij graag voorloper in zijn.
Hierdoor kunnen we samen bouwen aan innovatieve en duurzame gebouwen, aan ‘groene’ stedelijke omgevingen en een betere wereld. We Create.

Wil je meer details over de duurzame doelstellingen van Ferrocem?